آثار

این اثار نمونه ای از کارهای من می باشد سبکی ک من در نقاشی کار می کنم مدرن و پست مدرن و اکسپرسیونیسم می باشد در این سبک نقاشی ها بیشتر انتزاعی هستند و هنرمند در تلاش هست مفهومی از یک رویداد را به بیننده برساند

به بالای صفحه بردن