نقاشـی

سلام . من رها هستم

نمونه کارهای من الهام گرفته از ذهنم خودم است و برخی از انها از هنرمندان معروف است .

آثار هنری جدید

آخرین نمونه کار های من را ببینید

نقاشی های من الهام گرفته از ذهن خودم است و همچنین اساتید بزرگ در عرصه نقاشی است .ونکوگ هنرمندی است ک با نقاشی هایش روح و جان را درگیر اثر می کند

زندگینامه

چند کلمه درباره من

من واقعیت خودم را نقاشی می کنم

من سعیده اکبریان هستم که نام هنری خود را رها انتخاب کردم من در نقاشی هایم سعی کرده ام مفهومی کار کنم .اثری که ذهن را درگیر کند و شاید از هر گوشه ی از ان بتوان معنایی متفاوت از کل رو بیان کرد . تناقض در کل و جز و می تواند ریشه ای ترین اصول نقاشی های من باشد.

من از کودکی سعی می کردم با نقاشی حرفهایم را بیان کنم و به راستی گاهی رنگها عمق یک مطلب را شکیل تر بیان می کردنند

یک نقاشی یا اثر زمانی هیجان دارد ک بتوانیم احساسات را برانگیزیم و یا نشانه ها را ب انسان های دیگر متذکر بشویم .من در پستوی کارهایم سکوتی عمیق پنهان کرده ام .

اسکرول به بالا